ШКОЛИ ПО ИНТЕРЕСИ

Област Изкуства

Профил: Танцово изкуство:

               - ДТС "Страндванско звънче"

              - ДТС "Звездички"

              -  ДТС "Шарено герданче"

Профил: Изобразително и приложно изкуство:

               - Школа - Изобразително изкуство

               - Групова ОПФ "Сръчко"

               - Клуб "От раклата на баба"

               -Група - Сръчни ръце.

Профил: Музикално творчество

             - Школа по китара

Профил театрално изкуство:

               - Театрална група "Талантино"

               - Детски театрален клас.

Област спорт

Профил: Индивидуални спортове:

               - Тенис на маса

Профил: Игри:

                -  "Зумба"

Област: Подкрепа на личностно развитие:

 Профил: Подкрепа за личностно развитие:

               - Групова ОПФ - Моята професия

               - Групова ОПФ - Кариерно ориентиране.

 

Област: Наука и технологии

Профил: Хуманитарно обществени:

              - Краезнание;

              - Групова ОПФ - Английски език;

Профил: Екология и опазване на околната среда:

              - Групова ОПФ Приложна екология;

              - Клуб "Млад еколог" ;

              - Клуб "Екология" ; 

Профил: Приложно технически

             - Кръжок "Електротехника"

Профил: Природо-математически

             - Клуб "Звездоброй"

             - Клуб "Забашна наука"

             - Web desing.

 

Електротехника

Кръжок по електротехника – учител Димитър Ангелов