КОНТАКТИ

Нашият адрес е:

8300 Средец, ул. "Перущица" 2Б

Свържете се с нас

0888501927 - Администрация
0886 63 30 63 - Марин Димов (директор)
или e-mail: info-201157@edu.mon.bg

Свържете се с нас